Ks. Stanisław Lakotta w otoczeniu rodziny. Od prawej Stanisław, jego siostra Simona, która przebywała w zakonie w Wiener Neustad . Siedzą od prawej Jego ojciec, też Stanisław ( fundator kaplicy z 1875 roku ), jego matka Maria z domu Kochanek - pradziadkowie nasze księdza Janka Kornka. Po lewej siedzi syn Johan Lakotta ( fundator kaplicy przy młynie 1902. Budowniczy młyna i budynku mieszkalnego do którego przybudowana jest kaplica  - obecnie Pawleta)